Uutiset

Ilvesten poikkeusluvat myönnetty

30.10.2021

Suomen riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on kannan tason vakiinnuttaminen ja ilveksen ihmisarkuuden ylläpitäminen.

Ilveskanta-arvion hienoisen kasvun myötä lupamäärä nousi edellisvuodesta. Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat yhteensä 320 ilveksen pyytämiseen. Lupia kohdennettiin alueille, joilla ilveskanta on suurin tai kanta-arvio on kasvanut voimakkaasti edelliseen kanta-arvioon verrattuna.

Ihmisten hyväksyvä asenne ilvestä kohtaan, kannanarviointijärjestelmän jatkuvuus ja ilveksen aiheuttamien vahinkojen pysyminen hallinnassa, osoittavat suomalaisen ilveskannan hoidon toimivuuden. Kannanhoidollinen metsästys mahdollistaa myös suomalaisen eräkulttuurin säilyttämisen.

Luonnonvarakeskus arvioi, että Suomessa elää ennen metsästyskauden alkua 2 155–2 280 yli vuoden ikäistä ilvestä. Kanta-arvio kasvoi edellisvuodesta noin 100 yksilöllä. Viime vuonna Suomessa oli noin 400 Ilvespentuetta.

Poronhoitoalueella ilveksen pyynti on ollut mahdollista 1.10. alkaen. Suomen riistakeskus myönsi poronhoitoalueelle kannanhoidollisen poikkeusluvan 1 ilveksen pyytämiseen.

Ilvesten kannanhoidolliset poikkeusluvat alueittain (pdf)

Lisätietoja:

Sauli Härkönen, julkisten hallintotehtävien päällikkö, Suomen riistakeskus

puh. 029 431 2104

Alueiden riistapäälliköt, ks. yhteystiedot 

23.03.2021Jäsenasioita
28.11.2021Tietoisku opastaa toiminnan riistakolarin sattuessa
28.11.2021MMM: MMM esittää ahmakiintiöksi enintään kahdeksan ahmaa
30.10.2021Ministerit vieraspetopyynnin pauloissa
30.10.2021Ilvesten poikkeusluvat myönnetty
25.08.2021SusiLIFE: Metsästyskoiran ja suden kohtaamisen riski on suurempi kuin viime vuonna ? koiranohjaajan on hyvä ottaa selvää alueen susitilanteesta ja tuoda koira metsältä yöksi kotiin
17.08.2021Metsäkanalintujen pesinnät onnistuneet
17.08.2021Vesilintujen metsästyksen säätely 2021
17.08.2021Karhunmetsästys alkaa
17.08.2021Luke ja Luomus: Pesivien vesilintuparien määrä on viime vuoden tasolla, sinisorsalla erinomainen poikastuotto

Siirry arkistoon »