Uusimmat kuvat

Erästelyä

Ylös ulos ja riistanhoitoon !

Vastuullisuus
Vastuullisuus tarkoittaa metsästäjän vastuuta eläimistä ja ympäristöstä. Vastuullisesti toimiessaan metsästäjä noudattaa lakeja ja säännöksiä sekä yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä.

Saaliin kunnioitus ja hyödyntäminen ovat tärkeä osa vastuullisuutta. Vastuullinen metsästäjä mitoittaa saalismääränsä senhetkisiin riistakantoihin ja noudattaa asetettuja saaliskiintiöitä tai suosituksia.

Metsästykseen käytetään tehokkaita aseita. On tärkeää, että aseita käytetään siten, että toiminta on turvallista eikä itselle tai muille henkilöille tai omaisuudelle aiheudu vaaraa tai vahinkoa.

Metsästyksessä käytetään usein koiria apuna. Vastuullinen metsästäjä pitää huolta koiransa hyvinvoinnista. Riittävä ravinto, lepo ja harjoitus takaavat sen, että koira voi hyvin ja sillä on edellytykset tehdä hyviä riistatöitä.

Metsästyksen hyväksyttävyys yhteiskunnassa riippuu siitä, miten noin 300 000 metsästäjäämme toimii harrastuksessaan. Oikein tehdyillä valinnoilla metsästys säilyy hyväksyttynä osana suomalaista yhteiskuntaa.Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:108541 kpl

Uutiset

1.3.2019Uusia linkkejäLue lisää »15.2.2019Sudet vaeltavat Kainuusta länteenLue lisää »14.2.2019MMM: Susikannan hoitosuunnitelman valmisteluryhmässä teemana monilajinen kannanhoitoLue lisää »8.2.2019Jäseneksi hakeminenLue lisää »8.2.2019SaalisilmoitusLue lisää »

Kalastusjasto

JAOSTON VETÄJÄT MARKO TYNKKYNEN 040-0380221 JA JUHA KERÄNEN 040-0122901

 

MAUNUNLAMMIN KALASTUSTAVAT  JA -KIINTIÖT 2018

Maununlammilla voi seuran jäsen kalastaa aktiivivälineillä: onkien, pilkkien, uistinta heittäen tai vetäen, perholla ja tuulastaen.

Passiivisia kalastusvälineitä, joita voi käyttää Maununlammilla ovat: katiska ja iskukoukku. VERKKOKALASTUS ON KIELLETTY!!!

Jäsen voi pyytää vuorokauden aikana 3 lohikalaa(järvitaimen tai kirjolohi).

Jäsen voi ottaa mukaan oman avio-/avopuolison ja lapset seuran kalastussäännön mukaisesti, eikä heistä tarvitse maksaa vierasmaksuja. Vieraita voi olla mukana yksi, vierasmaksu 20 €/vuorokausi.

Vieraskiintiö on kaksi kalaa vuorokaudessa. Vierasmaksu tulee olla maksettu ennen kalastamisen aloittamista ja kuitti /tosite mukana.

Jäsenen tulee pitää kirjaa saaduista järvitaimenista ja merkittävä saadut kalat kodan saaliskirjaan, sekä vuosittain palautettavaan seuran riistanhoito- ja saalisilmoitukseen.

Maununlammen aluetta voidaan hyödyntää seuran varainhankinnassa. Johtokunta voi myöntää korotettua vierasmaksua vastaan rajatulle yhteisölle, määräaikaisen kalastusmahdollisuuden (max. vuorokausi). Määräajasta laitetaan tieto seuran ilmoitustaululle ja jäsenistöä pyydetään välttämään kalastusta ko. aikana Maununlammilla. Vierailijoita koskevat talvikokouksen päättämät Maununlammin kalastusvälinesäännöt.

Jäsenen käytössä kalastukseen Maununlammilla on soutuvene ja jäsenen tulee valvoa aluetta salakalastukselta. Havaituista epäkohdista jäsenen tulee ilmoittaa seuran ka-lastusjaoston vetäjille Marko Tynkkyselle ja Juha Keräselle tai seuran johtokunnalle.