Uusimmat kuvat

Erästelyä

Ylös ulos ja riistanhoitoon !

Vastuullisuus
Vastuullisuus tarkoittaa metsästäjän vastuuta eläimistä ja ympäristöstä. Vastuullisesti toimiessaan metsästäjä noudattaa lakeja ja säännöksiä sekä yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä.

Saaliin kunnioitus ja hyödyntäminen ovat tärkeä osa vastuullisuutta. Vastuullinen metsästäjä mitoittaa saalismääränsä senhetkisiin riistakantoihin ja noudattaa asetettuja saaliskiintiöitä tai suosituksia.

Metsästykseen käytetään tehokkaita aseita. On tärkeää, että aseita käytetään siten, että toiminta on turvallista eikä itselle tai muille henkilöille tai omaisuudelle aiheudu vaaraa tai vahinkoa.

Metsästyksessä käytetään usein koiria apuna. Vastuullinen metsästäjä pitää huolta koiransa hyvinvoinnista. Riittävä ravinto, lepo ja harjoitus takaavat sen, että koira voi hyvin ja sillä on edellytykset tehdä hyviä riistatöitä.

Metsästyksen hyväksyttävyys yhteiskunnassa riippuu siitä, miten noin 300 000 metsästäjäämme toimii harrastuksessaan. Oikein tehdyillä valinnoilla metsästys säilyy hyväksyttynä osana suomalaista yhteiskuntaa.Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:104534 kpl

Uutiset

16.1.2019MMM: Hirvieläinten ja villisian metsästystapoja monipuolistetaanLue lisää »12.1.2019Eräilta 23.1.2019 klo 18.00 IsoValkeinenLue lisää »31.10.2018Riistan ruokinta jatkuu yli talvenLue lisää »22.10.2018Susi jäi rekan alle Kajaanissa - poliisi lopetti eläimenLue lisää »22.10.2018Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) parlamentaarinen työryhmä: Erätalous nostettava kansallisiin ohjelmiinLue lisää »

Kalastusjasto

JAOSTON VETÄJÄT MARKO TYNKKYNEN 040-0380221 JA JUHA KERÄNEN 040-0122901

 

MAUNUNLAMMIN KALASTUSTAVAT  JA -KIINTIÖT 2018

Maununlammilla voi seuran jäsen kalastaa aktiivivälineillä: onkien, pilkkien, uistinta heittäen tai vetäen, perholla ja tuulastaen.

Passiivisia kalastusvälineitä, joita voi käyttää Maununlammilla ovat: katiska ja iskukoukku. VERKKOKALASTUS ON KIELLETTY!!!

Jäsen voi pyytää vuorokauden aikana kolme järvitaimenta, muilla kalalajeilla ei ole kiintiöitä.

Jäsen voi pyytää vrk:n (24h) aikana kolme (3) järvitaimenta, muilla kalalajeilla ei ole kiintiötä.

Jäsen voi ottaa mukaan oman avio-/avopuolison ja lapset seuran kalastussäännön mukaisesti, eikä heistä tarvitse maksaa vierasmaksuja. Vieraita voi olla mukana yksi, vierasmaksu 20 €/vuorokausi.

Vieraskiintiö on kaksi kalaa vuorokaudessa. Vierasmaksu tulee olla maksettu ennen kalastamisen aloittamista ja kuitti /tosite mukana.

Jäsenen tulee pitää kirjaa saaduista järvitaimenista ja merkittävä saadut kalat kodan saaliskirjaan, sekä vuosittain palautettavaan seuran riistanhoito- ja saalisilmoitukseen.

Maununlammen aluetta voidaan hyödyntää seuran varainhankinnassa. Johtokunta voi myöntää korotettua vierasmaksua vastaan rajatulle yhteisölle, määräaikaisen kalastusmahdollisuuden (max. vuorokausi). Määräajasta laitetaan tieto seuran ilmoitustaululle ja jäsenistöä pyydetään välttämään kalastusta ko. aikana Maununlammilla. Vierailijoita koskevat talvikokouksen päättämät Maununlammin kalastusvälinesäännöt.

Jäsenen käytössä kalastukseen Maununlammilla on soutuvene ja jäsenen tulee valvoa aluetta salakalastukselta. Havaituista epäkohdista jäsenen tulee ilmoittaa seuran ka-lastusjaoston vetäjille Marko Tynkkyselle ja Juha Keräselle tai seuran johtokunnalle.