REKISTERISELOSTE

                                                                                                                    Henkilötietolaki (523/1999)10 pykälä

                                                                                                                    Laadittu 6.2.2019

 

REKISTERIN NIMI

                            

                             Metsästys- ja kalastusseura Joukahainen r.y:n jäsenrekisteri.

 

REKISTERIN PITÄJÄT

 

                             Metsästys- ja kalastusseura Joukahainen r.y.

                             Rekisterinro 132.464. Y-tunnus 2016656-9

                             c/o Jarmo Hiltunen, Koukunjoentie 30, 74140 Iisalmi

 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVAT HENKILÖT

 

                             Risto Pesonen, puh 040 961 2192.  S.posti: talaskarhu@gmail.com

                             Jarmo Hiltunen, puh 040 5081079. S.posti: piu.hilla@gmail.com

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

 

Käsittelyn tarkoituksena on jäsensuhteen hoitaminen, hallinnointi, yhdistyksen jäsenen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Verkkopalvelut: Metsästäjäliiton jäsenrekisteri, Reviiri-palvelu, B-bark, Oma riista ja sähköpostijakeluluettelo. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan piiriin ja keskusliittoon kuuluvien seurojen väliseen yhteistoimintaan.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 

Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, metsästäjäliiton jäsennumero, jäsenyystieto ( kunniajäsen, yhteisöjäsen, kannattajajäsen, henkilöjäsen), rekisteröintipvm (milloin on liittynyt seuraan).

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 

                             Jäsenen ilmoittamat tiedot, Metsästäjäliitto.

 

TIETOJEN LUOVUTUS

 

Metsästäjäliittoon, Reviiri, B-bark, Oma riista heille, jotka haluavat liittyä. Tietoja ei luovuteta muualle.                            

 

REKISTERIN SUOJAUS

 

Rekisteriä käyttää seuran sihteeri ja rahastonhoitaja. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin pääsy on mahdollista vain sihteerillä ja rahastonhoitajalla.

Sihteerin ja rahastonhoitajan tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla, virustorjuntaohjelmalla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään sihteerin/rahastonhoitajan valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

 

 

 

 

TIETOJEN SÄILYTYS

 

Tiedot säilytetään niin kauan kuin henkilö on seuran jäsen. Jäsenen ilmoitettua eroamisestaan, tiedot hävitetään viimeistään kahden viikon kuluessa.

 

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 PYKÄLÄN MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

 

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioissa vastaavalle henkilölle (kts kohta 3).