Virallinen nimi on Metsästys-ja Kalastusseura Joukahainen ry

Seura on perustettu 1957

Jäsenmäärä 167 henkilöä

Metsästysmaita n.27000 Ha

Seuran puheenjohtaja Antti Pekkarinen

Yhteisöllisyys

Riista tuo ihmiset yhteen. Metsästysseuratoiminta on usein kyläyhteisön aktiivisinta toimintaa ja sen parissa tavataan naapureita ja tuttuja lukuisia kertoja vuoden aikana. Yhteiseksi hyväksi tehdään talkoilla suuria voimanponnistuksia, esimerkiksi rakennetaan metsästysseuran majoja, joita voidaan käyttää koko yhteisön hyödyksi erilaisten tapahtumien keskuspaikkana. Metsästysseuratoiminta ja metsästys luovat yhteisöllisyyttä, millä on moninaisia myönteisiä vaikutuksia niin riistakannoille kuin ihmisille itselleenkin.