Uusimmat kuvat

Erästelyä

Ylös ulos ja riistanhoitoon !

Vastuullisuus
Vastuullisuus tarkoittaa metsästäjän vastuuta eläimistä ja ympäristöstä. Vastuullisesti toimiessaan metsästäjä noudattaa lakeja ja säännöksiä sekä yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä.

Saaliin kunnioitus ja hyödyntäminen ovat tärkeä osa vastuullisuutta. Vastuullinen metsästäjä mitoittaa saalismääränsä senhetkisiin riistakantoihin ja noudattaa asetettuja saaliskiintiöitä tai suosituksia.

Metsästykseen käytetään tehokkaita aseita. On tärkeää, että aseita käytetään siten, että toiminta on turvallista eikä itselle tai muille henkilöille tai omaisuudelle aiheudu vaaraa tai vahinkoa.

Metsästyksessä käytetään usein koiria apuna. Vastuullinen metsästäjä pitää huolta koiransa hyvinvoinnista. Riittävä ravinto, lepo ja harjoitus takaavat sen, että koira voi hyvin ja sillä on edellytykset tehdä hyviä riistatöitä.

Metsästyksen hyväksyttävyys yhteiskunnassa riippuu siitä, miten noin 300 000 metsästäjäämme toimii harrastuksessaan. Oikein tehdyillä valinnoilla metsästys säilyy hyväksyttynä osana suomalaista yhteiskuntaa.Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:90991 kpl

Uutiset

23.4.2018ExtranetLue lisää »20.4.2018SuurpetovahingotLue lisää »12.4.2018MetsästyskoirakokeetLue lisää »10.4.2018Johtokunnan kokousLue lisää »8.4.2018Majavan metsästysLue lisää »


joukahainen_logo.jpg


 

 

METSÄSTYS- JA

KALASTUS-SEURA JOUKAHAINEN RY

MIKÄLI SINULLA ON HYVIÄ ERÄ/METSÄSTYS AIHEISIA VALOKUVIA JOITA HALUAISIT 

JULKAISTAVAN SEURAN SIVUILLA NIIN LÄHETÄ NE SIVUJEN YLLÄPITÄJILLE

antti.pesonen@pp.inet.fi ja talaskarhu@gmail.com (ylläpitäjä pidättää oikeuden olla julkaisematta

kuvia).

MAUNUNLAMMIN TALKOOT la 26.05.2018 klo 9 -->

- Rakoliiterin tekoa

- Rantakalaa ja muuta muonitusta tarjolla

- Jäsenet joukolla mukaan

- Ota työvälineitä mukaan

JÄSENTIEDOTE 1/2018 (lyhennelmä)

TÄYDELLINEN JÄSENTIEDOTE ON LÄHETETTY JÄSENILLE.

Vuosikokous pidettiin 27,02,2018 Siilinjärvellä, puheenjohtajana toimi Antti Pekkarinen ja sihteriinä Risto Romanainen.

Kokouksessa käsiteltiin säännöissä määrätyt talvikokousasiat. Puheenjohtajan ja muut henkilövalinnat v. 2018 näet kohdaasta yhteystiedot.

Jäsenmaksu v. 2018 on 105 €, liittymismaksu 250 €, kannattavien henkilöiden vuotuinen jäsenmaksu on 53 € ja yhteisöjäsenmaksu 850 €

Jaostot näet näet vasemmalta palkista kohdasta yhteystiedot.

Seuran kokousedustajat : SML:n P-savon piiri Jyrki Jäppinen ja Risto Romanainen,  P-Savon kennelpiiri Viljo Pennanen

Maunulammin kalastussäännön v. 2018 näet vasemmalta palkista kohdasta kalastusjaosto. Kalastuksen vierasmaksu 20 e maksettava viitteellä 8329 tilille FI74 1037 3000 1271 17

Nettivastaavana toimii Antti Pesonen ja varalla Risto Pesonen joiden yhteystiedot löydät vasemmasta palkista kohdasta yhteystiedot. Mikäli sinulla on seuran nettisivuille tulevaa aineistoa lähetä se sähköpostilla heille molemmille.

Mikäli aiot erota seurasta ilmoita siitä seuran toimihenkilöille 20.04.2018 mennessä.

SEURAN JÄSENMAKSU V. 2018 105 € JA ERÄPÄIVÄ  31.05.2018  TILILLE 

FI74 1037 3000 1271 17, VIITE 8222

MIKÄLI MAKSAJANA ON MUU KUIN SEURAN JÄSEN NIIN VIESTIKENTTÄÄN JÄSENEN NIMI KETÄ MAKSU KOSKEJOLLOIN MAKSU KOHDENTUU OIKEIN.

On aika suunnitella riistapeltoja

Riistalle tarkoitetut pellot tarjoavat suojaa ja ruokaa sekä ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta. Kasvivalikoimasta riippuen riistapelloista hyötyvät riistan ja muiden eläinten ohella myös monet hyönteislajit, kuten perhoset ja mehiläiset.

Riistapelloilla ratkaisut tehdään pääasiassa riistalajeja ajatellen. Peltokanalinnuille ja viljelysalueiden pienriistalle riistapeltojen määrä ja sijainti ovat tärkeämpiä kuin suuret yhtenäiset pinta-alat. Pienriista hyötyy pitkänomaisista ja runsaasti reunavyöhykettä tarjoavista riistakasvilohkoista sekä viljelyaukean keskellä olevista suojakasvustoista. Reunavyöhykkeen ja ojanreunojen laatu ja määrä ovat peltoriistanhoidon avainsanoja.

Riistapellot mukaan viljelysuunnitelmaan

Keväällä on aika ottaa riistapellot mukaan viljelysuunnitelmaan. Vuosittain riistakasveilla perustettava monimuotoisuuspelto on kylvettävä 30.6. mennessä. Riistapellon voi perustaa myös syyskylvöisillä kasveilla, jolloin se on riistan hyödynnettävissä läpi talven ja luo suojaa jo kevään toukotöiden aikana. Riistakasveja voidaan viljellä samalla lohkolla yksi tai useampi kasvukausi.
Monilajikkeiset riistakasvikaistat lisäävät monimuotoisuutta ja reunavyöhykettä. Kukkia sisältävät riista- tai maisemapellot ovat mukavia väriläiskiä maisemassa, ja voivat tarjota merkittävästi mettä mehiläisille hunajantuotantoon.

Maatalouden ympäristökorvausohjelma tarjoaa hyviä ja usein taloudellisesti järkeviä vaihtoehtoja riistanhoitoon tukikelpoisilla lohkoilla.

-Parhaimmillaan riistapellon perustaminen helpottaa viljelijän työtä ja kustannuksia, Mikko Alhainen Suomen riistakeskukselta kertoo.

Riistapelloiksi soveltuvia viljelykohteita ovat myös maatalouden eri tukimuotojen ja sopimusten ulkopuolelle jääneet kohteet. Esimerkiksi pienet viljelemättömät metsäpellot voidaan kylvää vaikka heinäkuussa.

Riistapellot kauas vilkasliikenteisistä teistä

Riistapeltojen sijainnilla on merkitystä hirvieläimille. Ne tarvitsevat suurempia riistapeltoa kuin pienriista. Riistapeltojen harkitulla sijoittelulla voidaan jossain määrin ohjata hirvieläinten ravinnonkäyttöä. Liikennevahinkojen ennaltaehkäisemiseksi pellot tulee perustaa riittävän etäälle vilkasliikenteisistä teistä.

Riistapellot pyritään sijoittamaan mosaiikkimaisesti maisemaan, jolloin eläimillä on sopivasti ravintoa ja suojaa ja liikkuminen kohteiden välillä sujuu luontevasti. Hirvieläinten viihtyessä riistapellossa, ovat ne poissa liikenteestä ja satokasvien lohkoilta

Lisätietoja
Mavi
Kuntien maataloussihteerit
Ympäristökorvauksen sitoumusehdot