Uutiset

Kuusi kielteistä päätöstä kannanhoidollisiin susihakemuksiin

27.12.2023

Suomen riistakeskukseen on tullut 22.12.2023 mennessä kuusi hakemusta suden kannanhoidolliseen metsästykseen. Hakemukset ovat Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilta. Kaikkiin hakemuksiin on tehty kielteinen päätös.

Hakemuksissa olevia perusteluita ei voida pitää riittävinä suhteessa korkeimman hallinto-oikeuden uuteen ratkaisukäytäntöön. Suomen riistakeskus katsoo, että hakemuksissa on liian yleisellä tasolla tuotu esille susikantaan liittyviä ongelmia. Lisäksi esitetyt perusteet ovat pitkälti päällekkäisiä luontodirektiivin vahinkoperusteisten lupien perustelujen kanssa.

Hakemuksissa esitettyihin ongelmiin ja miten susien metsästäminen ratkaisisi näitä ongelmia hakemusalueilla ei myöskään ole esitetty riittävää selvitystä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön edellyttämällä tavalla.

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi
03.03.2023!!! Jäsenasioita !!!
27.12.2023Metsähallitus asettaa uusia rajoitteita hirvenmetsästykseen osallistuville Pohjois-Suomessa
27.12.2023Kuusi kielteistä päätöstä kannanhoidollisiin susihakemuksiin
27.12.2023Metsästyskoiran ruokinta jahtikaudella
27.12.2023Ministeri Essayah 21.12.2023: Komission ehdotus suden suojeluaseman alentamisesta antaa pontta jatkaa EU-vaikuttamista ja kansallisia toimia suurpetopolitiikassa
27.11.2023EU-asiantuntija Svalby: Suomella mahdollisuus muuttaa suurpetolainsäädäntöä
27.11.2023Maa- ja metsätalousvaliokunnan pj Simula: Suurpetojen metsästyksen turvaaminen on välttämätöntä
27.11.2023Tervastulet 2023
27.11.2023Tallenne on katsottavissa: Ministeri Essayah ja valiokunnan puheenjohtaja Simula puhuivat Metsästäjäliiton Edunvalvontaseminaarissa 20.11.2023 10:53
29.08.2023Metsästys- ja pyyntiajat

Siirry arkistoon »