Uutiset

Metsässä liikkuminen elvyttää mieltä

04.02.2020

Nainen metsässä
Luonnossa liikkumisella ja mielen hyvinvoinninilla on selkeä yhteys.
Luontoympäristöjen läheisyys voi vähentää stressiä ja kannustaa liikkumaan. Nämä tekijät puolestaan ovat yhteydessä pidempiaikaiseen hyvinvointiin.

Lause on kiteytys tohtoriksi väitelleen Tytti Pasasen väitöstutkimuksen tuloksista, jotka tukevat myös aiempia tutkimustuloksia luonnossa liikkumisen ja mielen hyvinvoinnin yhteydestä. Tutkimuksessa mielialaa ja hyvinvointia selvitettiin kyselytutkimuksella ja kenttäkokeilla, joissa osallistujat kävelivät noin viisi kilometriä sekä kaupunkipuistossa että metsässä.

Aiempien tutkimustulosten mukaan luontoympäristö tuo pienen lisäarvon liikunnan tunnettuihin hyvinvointivaikutuksiin. Ympäristöpsykologian alaan pohjautuva tutkimus painottaa juuri metsässä liikkumisen merkitystä. Säännöllinen luonnossa liikkuminen vaikuttaa mm.  tarkkaavuuden elpymiseen ja stressin vähenemiseen.  Mielenkiintoinen oli myös Pasasen tekemä havainto siitä, että mitä suurempi tarve stressin vähenemiselle oli, sitä suuremman hyödyn siitä metsässä kävelystä koettiin saatavan. Luonnossa liikkuminen rauhoitti mieltä, kirkasti ajatuksia ja muutti mielen positiiviseksi. 

Metsässä kävelleiden mieliala koheni riippumatta siitä, millaisiin asioihin he kiinnittivät siellä liikkuessaan huomionsa.

– Luonnossa liikkuessa voi keskittyä jonkin asian tekemiseen, omiin ajatuksiinsa tai ympäristön tarkkailuun. Sillä mitä metsässä tekee, ei ole juuri merkitystä, Pasanen sanoo.

16.02.2020MMM: Riistanhoitoyhdistykset aktivoituneet ? määrärahaa lisätään ja vapaaehtoisia yhdistymisiä tuetaan
16.02.2020Pantasusien seurantaan metsästyskauden mittainen tauko ? "Se on monen koiran hukka"
16.02.2020Hirvisaalis viime vuotta pienempi
09.02.2020MMM: Lyijyttömiin luoteihin siirtymistä helpotetaan
04.02.2020Metsässä liikkuminen elvyttää mieltä
04.02.2020Torajyvämyrkytys aiheuttaa hirvieläimen sorkkaan kuolion ? epäiltyjä tapauksia on todettu hirvissä ja valkohäntäpeuroissa
24.01.2020Metsästäjäliitto esittää metsästyksen laajempaa mahdollistamista Pohjois-Karjalaan perusteilla olevilla luonnonsuojelualueilla
24.01.2020MMM: Suden kannanhoidollisen metsästyksen selvitykseen työryhmät
20.01.2020MMM: Sorsalinnut vähentyneet huolestuttavasti, maa- ja metsätalousministeriö käynnistää lintujen elinympäristöjä kohentavan SOTKA-hankkeen
20.01.2020Historiallinen metsäkanalintujen talvimetsästys alkoi

Siirry arkistoon »