Uutiset

Metsässä liikkuminen elvyttää mieltä

04.02.2020

Nainen metsässä
Luonnossa liikkumisella ja mielen hyvinvoinninilla on selkeä yhteys.
Luontoympäristöjen läheisyys voi vähentää stressiä ja kannustaa liikkumaan. Nämä tekijät puolestaan ovat yhteydessä pidempiaikaiseen hyvinvointiin.

Lause on kiteytys tohtoriksi väitelleen Tytti Pasasen väitöstutkimuksen tuloksista, jotka tukevat myös aiempia tutkimustuloksia luonnossa liikkumisen ja mielen hyvinvoinnin yhteydestä. Tutkimuksessa mielialaa ja hyvinvointia selvitettiin kyselytutkimuksella ja kenttäkokeilla, joissa osallistujat kävelivät noin viisi kilometriä sekä kaupunkipuistossa että metsässä.

Aiempien tutkimustulosten mukaan luontoympäristö tuo pienen lisäarvon liikunnan tunnettuihin hyvinvointivaikutuksiin. Ympäristöpsykologian alaan pohjautuva tutkimus painottaa juuri metsässä liikkumisen merkitystä. Säännöllinen luonnossa liikkuminen vaikuttaa mm.  tarkkaavuuden elpymiseen ja stressin vähenemiseen.  Mielenkiintoinen oli myös Pasasen tekemä havainto siitä, että mitä suurempi tarve stressin vähenemiselle oli, sitä suuremman hyödyn siitä metsässä kävelystä koettiin saatavan. Luonnossa liikkuminen rauhoitti mieltä, kirkasti ajatuksia ja muutti mielen positiiviseksi. 

Metsässä kävelleiden mieliala koheni riippumatta siitä, millaisiin asioihin he kiinnittivät siellä liikkuessaan huomionsa.

– Luonnossa liikkuessa voi keskittyä jonkin asian tekemiseen, omiin ajatuksiinsa tai ympäristön tarkkailuun. Sillä mitä metsässä tekee, ei ole juuri merkitystä, Pasanen sanoo.

30.06.2020Metsähallitus kunnostaa valuma-alueita
30.06.2020MMM: Metsähanhen metsästys sallitaan osassa Lappia, merihanhelle saaliskiintiö
15.06.2020Luke: Tassu-havainnot ovat suden kanta-arvion kivijalka ? näin kanta-arvio syntyy
15.06.2020MMM & YM: Valkoposkihanhityöryhmä asetettu, nopean työskentelyn tavoitteena toimenpiteet vahinkojen vähentämiseksi
15.06.2020Uuden metsästäjän koulutukset kiinnostavat
01.06.2020Ohjeet ampumakokeisiin ja metsästäjätutkintoihin osallistuville poikkeusaikana
01.06.2020Riistanhoitomaksujen e-laskuissa ja suoramaksuissa havaittu ongelmia (Päivitetty 1.6.)
13.05.2020Metsästäjäliitto ja FACE: Lyijykieltoa yritetään runnoa läpi kyseenalaisin keinoin
13.05.2020WWF: Minkki ja supikoira uhkaavat vesilintuja ? Haahka hyötyisi haitallisten vieraspetojen torjunnasta
13.05.2020Nuoret hirvieläimet liikenteessä

Siirry arkistoon »