Uutiset

Pohjois-Savoon 38 ilveksen kannanhoidollista poikkeuslupaa

11.11.2019

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Savoon kannanhoidolliset poikkeusluvat 38 ilveksen metsästämiseen. Poikkeuslupamäärä on suurempi kuin viime vuonna. Koko maahan myönnettiin poikkeuslupia hieman viime vuotta enemmän, yhteensä 240 ilveksen metsästämiseen. Poikkeuslupia kohdennettiin erityisesti vahvimman ilveskannan alueelle itäiseen Suomeen. Kirjattujen pentuehavaintojen vähäisyydestä ja hakemusalueen pienestä koosta johtuen viidelle Pohjois-Savon poikkeusluvanhakijalle tuli kielteinen päätös.

Luonnonvarakeskus on arvioinut Pohjois-Savon aikuisilveskannaksi ennen alkavaa metsästyskautta 235–250 vuotta vanhempaa yksilöä, kun vuotta aiemmin vastaava arvio oli 215–230 yksilöä. Koko maan ilveskannaksi arvioitiin 1845–1955 yli vuoden ikäistä eläintä, mikä on samaa luokkaa kuin edellisvuonna (1865–1990 yli vuoden ikäistä eläintä).

Luonnonvarakeskuksen arvio ilvesten määrästä perustuu petoyhdyshenkilöiden tarkastamiin Tassu -järjestelmään kirjamiin pentuehavaintoihin. Vuonna 2018 arvioitiin pohjoissavolaisissa metsissä liikkuneen 48–51 ilvespentuetta.

Ilvesten poikkeuspyynti tulee kohdentaa mahdollisen vahinkokohteen tai asutuksen läheisyydessä liikkuvaan yksinäiseen eläimeen. Ongelmaksi koetuista tai pelottomasti käyttäytyvistä ilvesyksilöistä kannattaa ilmoittaa alueen metsästäjille.

Havainnot suurpetojen pentueista tai asutuksen lähellä liikkuvista eläimistä tulee ilmoittaa tuoreeltaan lähimmälle petoyhdyshenkilölle tai riistanhoitoyhdistykselle. Yhteystiedot löytyvät Suomen riistakeskuksen sivuilta www.riista.fi.

Joulukuun alussa alkavalle kaudelle poikkeuslupia haettiin yhteensä 85 ilveksen metsästämiseen 25 hakemuksella. Edellisenä metsästyskautena Pohjois-Savon ilvessaalis oli 22 eläintä. Ilveksen metsästysaika päättyy 29. helmikuuta.

 

24.01.2020Metsästäjäliitto esittää metsästyksen laajempaa mahdollistamista Pohjois-Karjalaan perusteilla olevilla luonnonsuojelualueilla
24.01.2020MMM: Suden kannanhoidollisen metsästyksen selvitykseen työryhmät
20.01.2020MMM: Sorsalinnut vähentyneet huolestuttavasti, maa- ja metsätalousministeriö käynnistää lintujen elinympäristöjä kohentavan SOTKA-hankkeen
20.01.2020Historiallinen metsäkanalintujen talvimetsästys alkoi
11.01.2020Sähköpostiosoitteen vaihto Oma riistassa
22.12.2019Nuorten ilma-ase kurssipäivä 30.12.2019 klo 9?15
02.12.2019MMM: Lyijyttömiin luoteihin siirtymistä helpotetaan metsästysasetuksen muutoksella
25.11.2019Metsähallitus: Dronet ja GPS houkuttavat metsästäjiä laittomuuksiin
11.11.2019Pohjois-Savoon 38 ilveksen kannanhoidollista poikkeuslupaa
11.11.2019Riistakeskus myönsi poikkeusluvan susien karkottamiseen Pohjois-Karjalassa

Siirry arkistoon »