Uutiset

Pohjois-Savoon 38 ilveksen kannanhoidollista poikkeuslupaa

11.11.2019

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Savoon kannanhoidolliset poikkeusluvat 38 ilveksen metsästämiseen. Poikkeuslupamäärä on suurempi kuin viime vuonna. Koko maahan myönnettiin poikkeuslupia hieman viime vuotta enemmän, yhteensä 240 ilveksen metsästämiseen. Poikkeuslupia kohdennettiin erityisesti vahvimman ilveskannan alueelle itäiseen Suomeen. Kirjattujen pentuehavaintojen vähäisyydestä ja hakemusalueen pienestä koosta johtuen viidelle Pohjois-Savon poikkeusluvanhakijalle tuli kielteinen päätös.

Luonnonvarakeskus on arvioinut Pohjois-Savon aikuisilveskannaksi ennen alkavaa metsästyskautta 235–250 vuotta vanhempaa yksilöä, kun vuotta aiemmin vastaava arvio oli 215–230 yksilöä. Koko maan ilveskannaksi arvioitiin 1845–1955 yli vuoden ikäistä eläintä, mikä on samaa luokkaa kuin edellisvuonna (1865–1990 yli vuoden ikäistä eläintä).

Luonnonvarakeskuksen arvio ilvesten määrästä perustuu petoyhdyshenkilöiden tarkastamiin Tassu -järjestelmään kirjamiin pentuehavaintoihin. Vuonna 2018 arvioitiin pohjoissavolaisissa metsissä liikkuneen 48–51 ilvespentuetta.

Ilvesten poikkeuspyynti tulee kohdentaa mahdollisen vahinkokohteen tai asutuksen läheisyydessä liikkuvaan yksinäiseen eläimeen. Ongelmaksi koetuista tai pelottomasti käyttäytyvistä ilvesyksilöistä kannattaa ilmoittaa alueen metsästäjille.

Havainnot suurpetojen pentueista tai asutuksen lähellä liikkuvista eläimistä tulee ilmoittaa tuoreeltaan lähimmälle petoyhdyshenkilölle tai riistanhoitoyhdistykselle. Yhteystiedot löytyvät Suomen riistakeskuksen sivuilta www.riista.fi.

Joulukuun alussa alkavalle kaudelle poikkeuslupia haettiin yhteensä 85 ilveksen metsästämiseen 25 hakemuksella. Edellisenä metsästyskautena Pohjois-Savon ilvessaalis oli 22 eläintä. Ilveksen metsästysaika päättyy 29. helmikuuta.

 

21.07.2020Kilpailukutsu
13.07.2020Karhun poikkeuslupiin reilu nousu
13.07.2020MMM: Pohjois-Suomen hirvenmetsästystä esitetään aikaistettavaksi lumisten talvien vuoksi
30.06.2020Metsähallitus kunnostaa valuma-alueita
30.06.2020MMM: Metsähanhen metsästys sallitaan osassa Lappia, merihanhelle saaliskiintiö
15.06.2020Luke: Tassu-havainnot ovat suden kanta-arvion kivijalka ? näin kanta-arvio syntyy
15.06.2020MMM & YM: Valkoposkihanhityöryhmä asetettu, nopean työskentelyn tavoitteena toimenpiteet vahinkojen vähentämiseksi
15.06.2020Uuden metsästäjän koulutukset kiinnostavat
01.06.2020Ohjeet ampumakokeisiin ja metsästäjätutkintoihin osallistuville poikkeusaikana
01.06.2020Riistanhoitomaksujen e-laskuissa ja suoramaksuissa havaittu ongelmia (Päivitetty 1.6.)

Siirry arkistoon »