Uutiset

Metsähanhen metsästysalue Pohjois-Suomessa laajeni

17.08.2023

Metsästysalueen rajausta on muutettu siten, että perinteinen erämaapyynti 20.8. kello 12–27.8. olisi laajasti mahdollista.

Hanhia pellolla.
Kuva: Tero Salmela

Taigametsähanheen kohdistuva metsästys on sallittu 20.8. kello 12–27.8.

  • Lapin maakunnassa lukuun ottamatta valtatien E8 eteläpuoleisia alueita sekä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia sekä
  • Pohjois-Pohjanmaalla valtateiden E8 sekä E22 itä- ja pohjoispuolisilla alueilla.

Kartta

Metsästysalueella on voimassa seuraavat rajoitukset, joiden tarkoituksena on turvata perinteisen suo- ja erämaapyynnin toteutuminen sekä metsästyksen kestävyys:

  • Yhden (1) metsähanhen kausikiintiö
  • Ravintohoukuttimen käyttö on kielletty
  • Pelloilta metsästys on kielletty
  • Oma riista -palvelun käyttöä suositellaan.

Metsästäjien kannattaa kirjata pakollisen saalisilmoituksen lisäksi metsähanhihavainnot Oma riistaan. Tiedosta on apua esimerkiksi pesimäkanta-arvioinnin kehittämisessä. Riistatieto on edellytys metsästyksen oikein mitoitetulle säätelylle.

– Tarkentuneen riistatiedon ja muuttoreittitason kannanhoidon ansiosta hanhikanta on elpynyt ja sen metsästys on mahdollista. Metsästys on kuitenkin voimakkaasti rajoitettua, kunnes Suomen pesimäkannan tila on tarkemmin selvitetty. Tarkoituksena on turvata pesimäkannan elpyminen ja samalla säilyttää erämaapyyntikulttuuria, Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mikko Alhainen kertoo.

Tundrametsähanhen metsästys on viime vuosien tapaan sallittu loka-marraskuussa maan kaakkoisosien rajatulla alueella.

Metsästysaluerajaus perustuu muuhun kuin hallintorajoihin

Tieverkoston avulla metsästyksen säätely antaa uusia mahdollisuuksia tarkoituksenmukaiseen metsästyksen rajoittamiseen, mikä voi täydentää kunta- tai maakuntarajoihin perustuvaa säätelyä. Liikenneverkkoon, ja mahdollisesti vesistöihin, perustuva säätely ottaa huomioon eliö- ja luonnonmaantieteelliset alueet metsästyssäätelyssä ja raja maastossa on kiistattomasti todennettavissa.

Metsähanhen osalta valtatiehen perustuva rajaus mahdollistaa perinteisen metsähanhen metsästyksen Lapin rannikkokuntien sisämaan sekä Pohjois-Pohjanmaan erämaissa, samalla kun kielletään metsähanhen metsästys rannikon merihanhijahdin yhteydessä ja alueilla missä kanta on harva tai alueet helposti saavutettavia.

Lähetä kuva saalislinnusta – osallistu arvontaan

Saaliksi saadun metsähanhen päästä ja siivestä toivotaan kuvia osoitteeseen hanhi@riista.fi. Kuvia käytetään hanhisaaliin ikä- ja alalajijakauman seurantaan. Laita viestiin tiedoksi saaliin saantipäivä ja -kunta. Kaikkien vuoden 2023 aikana metsähanhen saaliskuvia lähettäneiden kesken arvotaan kolme lähettävää riistakameraa.

03.03.2023!!! Jäsenasioita !!!
29.06.2024Suomen riistakeskus kouluttaa metsästyksenjohtajia
29.06.2024Lintujen poikuehavainnot Oma riistaan
29.06.2024Ulkomaalaisen metsästysvieraan metsästyskortti ajoissa kuntoon
27.12.2023Metsähallitus asettaa uusia rajoitteita hirvenmetsästykseen osallistuville Pohjois-Suomessa
27.12.2023Kuusi kielteistä päätöstä kannanhoidollisiin susihakemuksiin
27.12.2023Metsästyskoiran ruokinta jahtikaudella
27.12.2023Ministeri Essayah 21.12.2023: Komission ehdotus suden suojeluaseman alentamisesta antaa pontta jatkaa EU-vaikuttamista ja kansallisia toimia suurpetopolitiikassa
27.11.2023EU-asiantuntija Svalby: Suomella mahdollisuus muuttaa suurpetolainsäädäntöä
27.11.2023Maa- ja metsätalousvaliokunnan pj Simula: Suurpetojen metsästyksen turvaaminen on välttämätöntä

Siirry arkistoon »