Uutiset

Metsästäjäliiton tiedote

08.08.2023

Metsästäjäliiton jäsentiedote 8.8.2023

sinisorsia lentoon lähdössä

Hyvä jäsen,

Uusi jahtikausi on alkanut!

Kyyhkyjahtiin kuten myös meri- ja kanadanhanhen peltometsästykseen pääsemme keskiviikkona 10.8. Ja 20.8. alkaa vesilintujen metsästys kuten myös karhujahti. Kesän yli on toivottavasti treenattu ampumataitoa radoilla ja pidetty yllä koiran kuntoa. Metsästäjäliiton metsästysammunnan eri kilpailumuotoihin piiri- ja SM tasolla on osallistunut ilahduttavan paljon kilpailijoita. Kilpailut ovat sujuneet hyvin ja tunnelma on ollut hyvä. Tiesithän, että kilpailujen tuloksia voi seurata reaaliajassa ja jälkikäteen liiton kustantamana Hirviurheilu-sivustolta, tervetuloa tutustumaan! Suuri kiitos hyvistä järjestelyistä kuuluu kilpailut järjestäneille piireille ja käytännön toimista vastanneille seuroille ja talkoolaisille – lämmin kiitos! Hyvä tunnelman kilpailuihin tuovat kilpailijat, kiitos teille arvon kilpailijat!

Jahdin kynnyksellä lintuinfluenssa on puhuttanut ja jäsenet ovat useasti tiedustelleet, voiko lintujahtiin mennä ja millä edellytyksillä. Tähän jäsentiedotteeseen on koottu viimeisin tieto, mutta tilanne on jatkuvassa muutoksessa. Sen vuoksi on syytä seurata viranomaislinjauksia ja Metsästäjäliiton tiedotusta säännöllisesti. On hienoa, että jäsenet ovat tilanteesta kysyneet ja selkeästi kantavat vastuuta siitä, ettei tauti leviäisi. Metsästäjäliiton 26.7. antama suositus pidättäytyä riistalintujen ruokinnalta koko maassa on otettu hyvin vastaan ilman vastalauseita: metsästäjät ymmärtävät poikkeuksellisen tilanteen ja toimivat vastuullisesti.

Linnuista haulikoihin, tässä tiedotteessa on tiivistettynä myös ohjeet lyijyhaulien kosteikkorajoituksiin, kannattaa perehtyä.

Aiemmin on jo uutisoitu riistahallinnon tuoreen selvityksen tuloksista, jonka mukaan lähes 90 prosenttia kansalaisista suhtautuu metsästykseen myönteisesti tai neutraalisti. Tuki asiallemme on kylläkin heikentynyt muutamalla prosenttiyksiköllä. Varmistetaan, että suuren yleisön tuki asiallamme säilyy hyvänä jatkossakin. Kanssaihmisten hyväksyntä harrastuksellemme riippuu meistä itsestämme. Meidän tulee toimia luotettavasti, turvallisesti ja eettisen metsästyksen periaatteita noudattaen. Kukaan ei halua, että tapahtuisi metsästysonnettomuuksia tai että kanssametsästäjä tieten tahtoen rikkoisi metsästyssäädöksiä. Edelleen kysytään, mitä mieltä Metsästäjäliitto on metsästyslain rikkomisesta ja haluankin tässä yhteydessä muistuttaa liiton kannasta asiaan. Metsästäjäliiton 20.4.2023 pidetyssä kevätliittokokouksessa annetussa julkilausumassa liitto edellytti jäseniltään vastuullista eränkäyntiä ja uutisessaan muistutti, että Metsästäjäliitto ei hyväksy metsästyksessä, liitto- ja piiritoiminnassaan eikä metsästysseuroissa laittomuuksia. 

Kuten yllä totesin, metsästyksellä on laaja kansalaisten ja yhteiskunnan päättäjien tuki. Tuore hallitusohjelma listaa useita metsästystä tukevia toimia, joita Metsästäjäliitto on ajanut ja joihin voit tutustua tästä uutisesta: Metsästäjäliitto kiittää hallitusta metsästysmyönteisestä hallitusohjelmasta. Erityisesti maamme suurpetopolitiikka ja suden kannanhoidollinen metsästys puhuttavat tänä syksynä. Karjatilat ovat kärsineet kesän aikana mittavia petovahinkoja ja viestintä lasten koulukyydeistä petovaaran vuoksi on alkanut. Maanantaina 7.8.2023 maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah otti voimakkaasti kantaa Maaseudun Tulevaisuudessa todeten vierailijapalstan otsikossaan jämerästi, että ”Petopolitiikka kaipaa päivitystä”. Kiitos ministerille! Metsästäjäliitto ajaa 145 000 jäsenensä etua ja tekee lujasti työtä, että hallitusohjelman kirjaukset toteutuvat. Edunvalvonnan on oltava rakentavaa sekä yhteistyöhakuista ja haluammekin tukea päättäjiä muutoksen aikaansaamisessa yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi. 

Jaakko Silpola

 

Toivotan jahtiin hienoja hetkiä ja turvallisia riistalaukauksia!

Terveisin,

Jaakko Silpola

Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja

LINNUSTUS 

Ruokavirasto päivittänyt ohjeistustaan 2.8. vesilintujen metsästyksestä

Ruokavirasto suosittelee, ettei vesilintuja metsästettäisi niillä alueilla tai paikoissa, joilla on todettu lintujen joukkokuolemia tai lintuinfluenssaa. Tämä suositus koskee koko maata. Suositus koskee kuitenkin ainoastaan vesilintujen metsästystä todetuilla taudin esiintymiskohteilla, eikä se siten koske kyyhkyjä, muita riistalintuja tai rauhoittamattomia varis- tai lokkilintuja.

Metsästäjäliitto antoi oman suosituksensa pidättäytyä kyyhkyjen ja vesilintujen houkutteluruokinnasta koko maassa 26.7.2023 alkaen. Lintuinfluenssatapauksien määrän kasvaessa ja taudin levitessä uusille alueille Suomessa on erittäin tärkeää, että metsästäjät huomioivat tilanteen vakavuuden sekä lintuinfluenssan aiheuttamat uhat maataloudelle, mutta myös luonnonvaraisille lintukannoille ja metsästykselle.

Lintujen metsästyksessä koiran käyttö on tärkeää saaliin löytämiseksi ja talteen saamiseksi eikä siihen toistaiseksi ole annettu rajoitussuosituksia. Koirille ei tule kuitenkaan antaa kypsentämättömiä saalislintujen osia tai lihaa. On myös tarpeen huolehtia, että koirat eivät pääse syömään tai pureskelemaan saaliseläimiä tai etenkään itsestään kuolleita lintuja tai muita eläimiä. Ruokavirasto suosittelee lisäksi, että koirien kouluttamiskäyttöä varten lokkeja tai varislintuja ei ammuttaisi tänä vuonna lainkaan, sillä virukset voivat säilyä pakastetussakin lihassa tartuntakykyisinä. Lintusaaliin käsittelyssä suositellaan yleisesti noudatettavan hyvää hygieniaa ja suojakäsineiden käyttämistä

Jos maastosta löytyy useita kuolleita lintuja tai lintuja, joilla on vakavaan sairauteen viittaavia oireita, tulee ottaa yhteyttä paikalliseen kunnaneläinlääkäriin. Vesilintujen metsästys alueella ei ole tuolloin enää suositeltavaa.

sorsa

Vesilintujen hämärämetsästyksen uudet säännöt – hämärämetsästys kielletty

Vesilintujen hämärämetsästys kielletään auringonlaskua seuraavan tunnin päättymisestä alkaen aina auringonnousua edeltävän tunnin alkuun saakka. Metsästäjän on tarkistettava ennen metsästyksen aloittamista kyseisen paikkakunnan auringon nousu-/laskuaika. Jos aurinko laskee esimerkiksi kello 21.01, on metsästys kiellettyä kello 22.01 alkaen. Haavoittuneen linnun saa kuitenkin etsiä, lopettaa ja ottaa haltuun myös kiellon aikana

LUE LISÄÄ VALTIONEUVOSTON SIVUILTA

Muista neljä ehdotonta aseturvallisuussääntöä

Metsästyskauden alkaessa on hyvä kerrata aseturvallisuuden 4 sääntöä.

 1. Asetta on aina käsiteltävä kuin se olisi ladattu
 2. Älä ikinä osoita aseen piipulla mitään, mitä ei ole tarkoitus ampua (piippukontrolli)
 3. Pidä sormi pois liipaisimelta (sormikontrolli)
 4. Ole varma kohteesta

Katso animaatio aseturvallisuudesta

LYIJYHAULIEN KOSTEIKKORAJOITUS 

Tracker- ja Omariista -sovelluksissa lyijyhaulien kosteikkorajoitusalueet nyt saatavilla

Lyijyhaulien kosteikkorajoitusalueet ovat nyt saatavilla Tracker- ja Omariista -sovelluksissa. Kartta-aineistoon merkityt alueet eivät kuitenkaan kata kaikkia vesilintujen relevantteja elinympäristöjä. Jotta rajoituksen tarkoitus toteutuisi, tulee ampujien noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta alueilla, jotka saattavat muodostaa vesilintujen elinympäristöiksi soveltuvia kosteikkoalueita. Lisäksi on hyvä muistaa, että metsästyslain 33 § on edelleen voimassa ja kieltää vesilintujen ampumisen lyijyhauleilla aina.

LUE TUKESIN UUTINEN

Näin otat rajoitusalueet käyttöön:

Tracker-sovellus

 • Avaa Tracker
 • Valitse vasemmasta alareunasta kolme pistettä
 • Valitse kartat > valitse kaikki kartta-aineistot
 • Valitse lyijyhaulien käyttökieltoalueet vetämällä liukukytkin oikealle > nyt sovelluksessa näkyvät lyijyhaulien kieltoalueet, sekä niiden 100 metrin suojavyöhyke. Näillä alueilla ei saa enää käyttää lyijyhauleja.

Omariista-sovellus

Varmista että sinulla on sovelluksen uusin versio 2.6.3.

 • Avaa Omariista
 • Avaa kartta
 • Valitse ylhäältä oikealta rataspyörä
 • Valitse lyijyhaulikieltoalueet vetämällä liukukytkin oikealle > nyt kartalla näkyvät lyijykieltoalueet punaisella 100 metrin suojavyöhykkeineen.
03.03.2023!!! Jäsenasioita !!!
29.08.2023Metsästys- ja pyyntiajat
17.08.2023Vesilintujen metsästys alkaa
17.08.2023Metsähanhen metsästysalue Pohjois-Suomessa laajeni
17.08.2023Riistan kolmiolaskenta -23
08.08.2023Metsästäjäliiton tiedote
31.07.2023Metsästäjäliitto suosittaa: Pidättäydy riistalintujen ruokinnalta, mikäli alueella on lintuinfluenssaa
31.07.2023Kuhmoisissa varmistunut isokokoinen susipentue
31.07.2023Lintuinfluenssaa jälleen liikkeellä ? muista hygienia metsästyksessä
31.07.2023Tiedotus kauriin metsästyksestä

Siirry arkistoon »