Uutiset

Karhun poikkeuslupamäärä pieneni edelleen

02.06.2023

Suomen riistakeskus on myöntänyt 106 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen. Määrä on 91 lupaa vuotta 2022 vähemmän. Luvat on kohdennettu alueille, joissa poikkeuspyynnin edellytykset täyttyivät.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama kokonaiskiintiö tulevalle metsästyskaudelle on 180 karhua. Poikkeuslupien lisäksi enimmäismäärä sisältää poronhoitoalueen alueellisen kiintiön 50 eläintä.

Kannanhoidollinen poikkeuslupapyynti mukautuu vuosittain pyynnin tavoitteiden ja karhukannan mukaan. Suomen riistakeskus on kohdentanut myönnetyt poikkeusluvat siten, että ne painottuvat vahvimman karhukannan alueille, jotka sijaitsevat pääsääntöisesti maan itäosassa.

Myönnetty poikkeuslupamäärä on asetuksen mahdollistamaa suurinta sallittua määrää pienempi. Lupamäärää on rajattu suurimmassa osassa päätöksiä hakemusaluekohtaisen kanta-arvion ja kestävän käytön periaatteen mukaisen verotustehon perusteella. Lupia ei ole myönnetty alueille, joilla Luonnonvarakeskuksen aineistojen perusteella ei voida todeta kannan olevan riittävän runsas.

Poronhoitoalueen pyyntikiintiöstä itäisellä poronhoitoalueella saa kaataa  45 ja läntisellä 5 karhua. Metsästyksellä pyritään vähentämään karhujen porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja.

Suomen karhukanta on suotuisan suojelun tasolla. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan metsissämme liikkuu arvion mukaan ennen metsästyskautta 1740–1925 karhua. Viime metsästyskauden kokonaissaalis oli 135 karhua, joista 61 kaadettiin poronhoitoalueelta.

Karhun metsästyskausi alkaa 20. elokuuta.

Taulukko: Kannanhoidolliset karhuluvat 2023 (PDF)

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi
03.03.2023!!! Jäsenasioita !!!
29.08.2023Metsästys- ja pyyntiajat
17.08.2023Vesilintujen metsästys alkaa
17.08.2023Metsähanhen metsästysalue Pohjois-Suomessa laajeni
17.08.2023Riistan kolmiolaskenta -23
08.08.2023Metsästäjäliiton tiedote
31.07.2023Metsästäjäliitto suosittaa: Pidättäydy riistalintujen ruokinnalta, mikäli alueella on lintuinfluenssaa
31.07.2023Kuhmoisissa varmistunut isokokoinen susipentue
31.07.2023Lintuinfluenssaa jälleen liikkeellä ? muista hygienia metsästyksessä
31.07.2023Tiedotus kauriin metsästyksestä

Siirry arkistoon »