Uutiset

MMM: Metsästyslakiin tulossa maa- ja metsätalousvaliokunnan esittämä muutos

23.11.2022

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote

Hallitus antoi 17.11.2022 esityksen metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta. Esitys pohjautuu maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön suden kannanhoidollista metsästystä koskevasta kansalaisaloitteesta.

Eduskunta hyväksyi 14.10.2022 pidetyssä täysistunnossa maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön suden kannanhoidollista metsästystä koskevasta kansalaisaloitteesta. Mietinnössä edellytetään, että valtioneuvosto ryhtyy nopeisiin toimenpiteisiin metsästyslain 41 a §:n muuttamiseksi niin, että laki vastaa luontodirektiivin 16 artiklan 1 kohtaa ja sen soveltamiseen liittyvää EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

Metsästyslain 41 a §:n 1 momentin johdantokappaletta esitetään täsmennettäväksi suotuisan suojelutason säilyttämistä koskevan edellytyksen osalta. Poikkeusluvan myöntämisedellytyksenä olisi jatkossa se, ettei poikkeuslupa haittaa lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä – eikä saavuttamista – lajin luontaisella levinneisyysalueella. Poikkeusluvan myöntämisen perusteena on nykyisessä laissa vain suotuisan suojelutason säilyttäminen, ei sen saavuttaminen.

Esitetyllä muutoksella on käytännössä vain vähäinen merkitys, sillä metsästyslain 41 a §:n soveltamiskäytäntö vastaa jo nykyisin EU-tuomioistuimessa vahvistettua tulkintalinjaa. Poikkeuslupia on tähänkin asti myönnetty vain silloin, kun niillä ei heikennetä kannan suotuisaa suojelun tasoa tai estetä kannan suotuisan suojelun tason ennalleen saattamista.

Hallituksen esityksestä ei tällä kertaa järjestetty säädösvalmistelua koskevista ohjeista poiketen lausuntokierrosta, koska muutoksella on käytännössä vain vähäinen merkitys ja koska valiokunnan mietinnössä edellytettiin lain muuttamista nopeasti.
Laki tulisi esityksen mukaan voimaan 1.8.2023.

Lisätietoja:  Sami Niemi, neuvotteleva virkamies, +358 295 162 391, sami.niemi(at)gov.fi

  22.08.2022!!! Jäsenasioita !!!
  23.11.2022MMM: Metsästyslakiin tulossa maa- ja metsätalousvaliokunnan esittämä muutos
  23.11.2022Ruokavirasto: Tulos varmistui: Kyyjärven hirvellä TSE-tauti
  20.10.2022Pienpetojen pyyntiä koskeva rauta-asetus uudistuu
  20.10.2022Helsingin hallinto-oikeus kumosi vanhoja ilveksen kannanhoidollisia poikkeuslupia
  20.10.2022Merkitse hirvieläinkolarin paikka ja soita 112
  20.10.2022Reviiriyhteistyöryhmien seminaareissa saatiin tuoretta tietoa susista
  17.08.2022TÄRKEÄÄ TIETOA JÄSENMAKSUISTA JA LASKUTUKSESTA
  20.04.2022Eroon rekyylikammosta
  20.04.2022Mitä jos vieraspetoja ei poistettaisi, vaan minkit ja supikoirat leviäisivät vapaasti?

  Siirry arkistoon »