Uutiset

Helsingin hallinto-oikeus kumosi vanhoja ilveksen kannanhoidollisia poikkeuslupia

20.10.2022

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut vuonna 2021 tehdyt viisi Suomen riistakeskuksen päätöstä ilveksen kannanhoidollisesta metsästyksestä Uudenmaan alueella.

Hallinto-oikeuden ratkaisujen mukaan, jotka mukailevat korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua (KHO H1072/2022, 12.4.2022 (kho.fi)), kansallisten hoitosuunnitelmien yleisten tavoitteiden toteuttaminen tai maa- ja metsätalousministeriön kiintiöasetuksen muistiossa esitetyt seikat eivät ole hyväksyttävä päämäärä kannanhoidollisen poikkeusluvan myöntämiselle. Hallinto-oikeus katsoo, että riistakeskuksen päätöksestä ei käy selkeästi ja täsmällisesti ilmi, mihin luontodirektiivin mukaiseen hyväksyttävään päämäärään kannanhoidollisella poikkeusluvalla on pyritty.

  22.08.2022!!! Jäsenasioita !!!
  10.01.2023Uusi Riistavahingot-palvelu ? Avointa tietoa vahingoista
  10.01.2023Metson ja teeren latvalinnustus alkaa
  22.12.2022SAALISILMOITUS
  23.11.2022MMM: Metsästyslakiin tulossa maa- ja metsätalousvaliokunnan esittämä muutos
  23.11.2022Ruokavirasto: Tulos varmistui: Kyyjärven hirvellä TSE-tauti
  20.10.2022Pienpetojen pyyntiä koskeva rauta-asetus uudistuu
  20.10.2022Helsingin hallinto-oikeus kumosi vanhoja ilveksen kannanhoidollisia poikkeuslupia
  20.10.2022Merkitse hirvieläinkolarin paikka ja soita 112
  20.10.2022Reviiriyhteistyöryhmien seminaareissa saatiin tuoretta tietoa susista

  Siirry arkistoon »