Uutiset

Metsähallitus kunnostaa valuma-alueita

30.06.2020

Metsähallitus luo mallin, jolla puron lisäksi saadaan kuntoon sitä ympäröivät metsät ja suot.

 

Valuma-alueprojektissa ennallistetaan pilottina kahdeksan pienvesistöä. Itse puron lisäksi kunnostetaan koko valuma-alue. Käytännössä projektin asiantuntijat tukkivat tarvittaessa pienvesistöön laskevat metsäojat ja perustavat pintavalutuskenttiä ja riistakosteikkoja. Pienvesistöä ympäröivät suot ennallistetaan.

– Luomme valtion alueille mallin, jota voivat hyödyntää myös muut maanomistajat, projektipäällikkö Sihveri Ervasti sanoo.

Valuma-alueen kunnostuksesta hyötyvät kalalajit, joiden lisääntymisalueet tulevat kuntoon ja vaellusesteet poistuvat. Monen riistalajin, kuten metsäkanalintujen ja hanhien, soidinalueet ja pienpoikasalueet palautuvat ennalleen.

Valuma-alueprojektin tuloksena saadaan paitsi malli myös kahdeksan kunnostettua valuma-aluetta: kaksi Lappiin, kaksi Kainuuseen, kaksi Pohjois-Karjalaan ja kaksi Keski-Suomeen.

Valuma-alueprojektia rahoittaa Metsähallituksen lisäksi maa- ja metsätalousministeriö riistatalouden ja kalastonhoitomaksujen varoista.

21.07.2020Kilpailukutsu
13.07.2020Karhun poikkeuslupiin reilu nousu
13.07.2020MMM: Pohjois-Suomen hirvenmetsästystä esitetään aikaistettavaksi lumisten talvien vuoksi
30.06.2020Metsähallitus kunnostaa valuma-alueita
30.06.2020MMM: Metsähanhen metsästys sallitaan osassa Lappia, merihanhelle saaliskiintiö
15.06.2020Luke: Tassu-havainnot ovat suden kanta-arvion kivijalka ? näin kanta-arvio syntyy
15.06.2020MMM & YM: Valkoposkihanhityöryhmä asetettu, nopean työskentelyn tavoitteena toimenpiteet vahinkojen vähentämiseksi
15.06.2020Uuden metsästäjän koulutukset kiinnostavat
01.06.2020Ohjeet ampumakokeisiin ja metsästäjätutkintoihin osallistuville poikkeusaikana
01.06.2020Riistanhoitomaksujen e-laskuissa ja suoramaksuissa havaittu ongelmia (Päivitetty 1.6.)

Siirry arkistoon »