Uutiset

Uuden metsästäjän koulutukset kiinnostavat

15.06.2020

Metsästysharrastuksensa alkutaipaleella oleville täysi-ikäisille harrastajille tarkoitetut koulutuspilotit starttaavat Tampereen seudulta. Pilottiin ilmoittautui yhteensä lähes 150 henkilöä. Koulutuksiin ollaan valmiita saapumaan satojenkin kilometrien päästä.

JULKAISTU11.6.2020

Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat metsästyksen pariin. Yhä useammalta aloittavalta metsästäjältä puuttuu mahdollisuudet hankkia käytännön tietotaitoa metsästyksestä. Pilotti toteutuu 2020 alkaen Tampereen lisäksi Mikkelissä. Koulutuksista kerätään kokemuksia osallistujilta ja järjestäjiltä. Niiden myötä kokonaisuutta muokataan siten, että vuonna 2021 vastaavia koulutuksia voisi käynnistyä eri puolilla maata.

Pilotit kiinnostivat tasaisesti sekä miehiä että naisia ja ilmoittautuneiden ikähaarukka oli laaja, 18–73 vuotta. Molempiin pilotteihin valituille henkilöille on ilmoitettu valinnasta sähköpostitse. Mahdollisten perumisten myötä saatetaan uusia henkilöitä lähestyä vielä kesän aikana.

Tampereella pilotti käyntiin kesällä

Tampereella pilottiin valittiin lukuisista ilmoittautuneista 12 henkilöä. Ensimmäinen kokoontuminen tapahtuu keskiviikkona 29. heinäkuuta, jonka jälkeen ryhmälle tarjotaan elokuun alussa Metsästysammunnan ABC -koulutusta Nokialla. Koulutukset jatkuvat myöhemmin syksyllä käytännön metsästykseen tutustuen. Tampereen seudulla järjestäjinä toimivat Tampereen ja Nokian seudun riistanhoitoyhdistykset, Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Hämeen piiri sekä Nokian Seudun Ampujat.

Mikkelissä pilotit alkavat syyskuussa ja jatkuvat seuraavaan kevääseen. Tarkat aloitusajankohdat ja -paikat pilottikoulutuksista ilmoitetaan myöhemmin suoraan valituille osallistujille. Mikkelin pilotissa järjestäjinä toimivat Mikkelin riistanhoitoyhdistys ja Suomen Metsästäjäliiton Suursavon piiri.

Seuratoimintaan tutustumista ja ampumaharjoittelua

Koulutuspilottien reunaehdot on suunniteltu Suomen riistakeskuksen ja Suomen Metsästäjäliiton toimesta. Tarkemmat ohjelmat on räätälöity alueilla järjestäjien yhteistyönä. Ohjelmat vaihtelevat pilottikohteittain sisältäen vähintään Metsästysammunnan ABC -koulutuksen, metsästysseuratoimintaan tutustumisen ja metsästyspäivän. Paikalliset metsästysseurat mahdollistavat käytännön metsästyspäivien toteutumisen.

30.06.2020Metsähallitus kunnostaa valuma-alueita
30.06.2020MMM: Metsähanhen metsästys sallitaan osassa Lappia, merihanhelle saaliskiintiö
15.06.2020Luke: Tassu-havainnot ovat suden kanta-arvion kivijalka ? näin kanta-arvio syntyy
15.06.2020MMM & YM: Valkoposkihanhityöryhmä asetettu, nopean työskentelyn tavoitteena toimenpiteet vahinkojen vähentämiseksi
15.06.2020Uuden metsästäjän koulutukset kiinnostavat
01.06.2020Ohjeet ampumakokeisiin ja metsästäjätutkintoihin osallistuville poikkeusaikana
01.06.2020Riistanhoitomaksujen e-laskuissa ja suoramaksuissa havaittu ongelmia (Päivitetty 1.6.)
13.05.2020Metsästäjäliitto ja FACE: Lyijykieltoa yritetään runnoa läpi kyseenalaisin keinoin
13.05.2020WWF: Minkki ja supikoira uhkaavat vesilintuja ? Haahka hyötyisi haitallisten vieraspetojen torjunnasta
13.05.2020Nuoret hirvieläimet liikenteessä

Siirry arkistoon »