Uutiset

MMM avasi riistatalouden edistämiseen ja arvokkaiden lintuvesien kunnostukseen liittyvät hankerahoitushaut

02.08.2019

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemusten perusteella avustuksia valtakunnallisiin ja paikallisiin riistatalouden edistämishankkeisiin. Avustuksilla tuetaan tänä vuonna erityisesti riistanhoitoyhdistysten yhdistymishankkeita, muita riistakonsernistrategian mukaisia hankkeita sekä arvokkaiden lintuvesien kunnostukseen ja hoitoon kytkeytyviä hankkeita.

Riistanhoitoyhdistysten yhdistymisavustuksia voivat hakea vuonna 2019 toimintansa aloittaneet uudet yhdistyneet riistanhoitoyhdistykset ja vuonna 2019 yhdistymispäätöksen tekevät yhdistykset. Avustuksia voidaan myöntää sekä uuden yhdistyksen toiminnan vakiinnuttamiseen että uuden yhdistyksen toiminnanohjauksen vahvistamiseen uusilla toimintamalleilla. Yhdistymisavustusten hakuaika alkaa 1.8.2019 ja jatkuu toistaiseksi.

Avustuksia voidaan myöntää myös muihin julkisen riistakonsernin strategiaa toiminnallistaviin hankkeisiin kuten eri riistalajien hoitosuunnitelmien toteuttamiseen, taantuneiden vesilintukantojen seurantamenetelmien kehittämiseen ja metsästyksen eettisyyttä tukeviin hankkeisiin. Tähän ryhmään kuuluvia avustuksia voidaan myöntää riistanhoitoyhdistysten ohella myös muille yleishyödyllisille yhteisöille sekä tutkimuslaitoksille. Avustusten hakuaika on 1.8.–30.9.2019.

Kosteikkojen kunnostusavustuksia haettava 15.9.2019 mennessä

Monet arvokkaat lintuvedet ovat viime vuosikymmeninä kasvaneet umpeen ja niiden linnusto on köyhtynyt. Ongelma koskee sekä suojeltuja kosteikkolintulajeja että monia elinympäristöltään vaateliaita metsästettäviä sorsalintulajeja. Vieraspedot heikentävät lisäksi monien vesilintulajien poikastuottoa. Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat siksi käynnistäneet yhdessä pilottihankkeen Linkki toiselle sivustollevesilintujen elinympäristöjen tilan parantamiseksi.

Kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä sekä erilaisia muita vesilintujen tilaa parantavia toimenpiteitä on tarpeen toteuttaa sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Maa- ja metsätalousministeriön varoista avustuksia voidaan myöntää pilottihankkeeseen liittyviin arvokkaiden lintuvesien kunnostusta ja hoitoa edistäviin hankkeisiin kuten rauhoitusalueiden lähialueille perustettavien uusien pienkosteikkojen perustamiskustannuksiin. Avustuksia voidaan myöntää 1.8.–15.9.2019 välisenä aikana jätettyjen hakemusten perusteella sekä yleishyödyllisille yhteisöille että yksityisille toimijoille.

Avustusten määristä päätetään vuosittain

Myönnettävillä avustuksilla voidaan tukea sekä yksi- että useampivuotisia hankkeita. Maa- ja metsätalousministeriö ei kuitenkaan tässä vaiheessa voi sitoutua jatkorahoitukseen, koska tulevien vuosien avustuksista päätetään aina vuosittain.
Avustusten tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuiltaLinkki toiselle sivustolle.

Lisätietoja:
Asiantuntija Heidi Krüger, p. 02951 62072, etunimi.sukunimi@mmm.fi

24.01.2020Metsästäjäliitto esittää metsästyksen laajempaa mahdollistamista Pohjois-Karjalaan perusteilla olevilla luonnonsuojelualueilla
24.01.2020MMM: Suden kannanhoidollisen metsästyksen selvitykseen työryhmät
20.01.2020MMM: Sorsalinnut vähentyneet huolestuttavasti, maa- ja metsätalousministeriö käynnistää lintujen elinympäristöjä kohentavan SOTKA-hankkeen
20.01.2020Historiallinen metsäkanalintujen talvimetsästys alkoi
11.01.2020Sähköpostiosoitteen vaihto Oma riistassa
22.12.2019Nuorten ilma-ase kurssipäivä 30.12.2019 klo 9?15
02.12.2019MMM: Lyijyttömiin luoteihin siirtymistä helpotetaan metsästysasetuksen muutoksella
25.11.2019Metsähallitus: Dronet ja GPS houkuttavat metsästäjiä laittomuuksiin
11.11.2019Pohjois-Savoon 38 ilveksen kannanhoidollista poikkeuslupaa
11.11.2019Riistakeskus myönsi poikkeusluvan susien karkottamiseen Pohjois-Karjalassa

Siirry arkistoon »