Uutiset

Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) parlamentaarinen työryhmä: Erätalous nostettava kansallisiin ohjelmiin

22.10.2018

Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) parlamentaarinen työryhmä esittää, että kansallispuistojen, retkeilyalueiden ja monikäyttömetsien alueille rakennetun infrastruktuurin kunnossapidon korjausvelka katetaan tulevien hallitusten budjeteissa hallituspohjasta riippumatta. Tuen kohdentamisessa tulee huomioida harvaan asutun maaseudun tarpeet.

Työryhmä haluaa nostaa erämatkailun kansainväliselle tasolle osana Visit Finlandin toimintaa ja esittää erämatkailun teemaohjelman laatimista, lupakiintiömallia metsähallituksen maille sekä selvitystä erähotellien perustamismahdollisuuksista erämaa-alueille ja kansallispuistoihin tai niiden läheisyyteen. Työryhmä myös katsoo, että elintarvikkeiden viennin edistämiseen tarvitaan pitkäjänteinen kansallinen ohjelma. Harvaan asuttujen alueiden näkökulmasta erityisesti tulee kehittää riista- ja villiruuan vientiä.

HAMA parlamentaarinen työryhmä edellyttää, että asukkaiden oikeus metsästää kotikunnassaan valtion omistamilla mailla tule säilyttää nykyisen Metsästyslain 8§:n mukaisesti. Työryhmä näkee, että tällä on merkitystä alueen vetovoimaisuuden näkökulmasta. Metsästyksen ja kalastuksen harrastajien lukumäärä kasvaa: metsästäjiä on noin 0,3 miljoonaa ja kalastuksen harrastajia noin 1,5 miljoonaa. Eränkävijöiden tuoma hyöty alueille on noin 42 miljoonaa euroa.

Biokaasun tuotantoa tulee edistää. Liikennebiopolttoaineen jakeluverkkoa tulee laajentaa ja kehittää mm. mahdollistamalla biokaasun ulosmyynti maatiloilta olipa investoinnin rahoituslähde mikä tahansa.

HAMA parlamentaarinen työryhmä hyväksyi kokouksessaan 17.10.2018 biotalouteen liittyviä toimenpiteitä. Toimenpiteet koskevat erätaloutta, luontomatkailua, elintarvikevientiä, hajautettua energiantuotantoa ja metsien käyttöä. Työryhmä korostaa harvaan asutun maaseudun alueiden osaa ilmastonmuutoksen ratkaisussa ja painottaa ekologisen ja taloudellisen kestävyyden tärkeyttä aluetta koskevissa ja sen toimintaympäristöön vaikuttavissa poliittisissa päätöksissä.

29.05.2019EU ajaa asetusta, joka suojelisi luontoa ja nostaisi metsästyksen hintaa ? Suomi jarruttaa muutosta
12.05.2019Riistakeskus: Älä ruoki karhua
25.04.2019Kilpailukutsut
17.04.2019Supikoiran ja minkin pyynti vapautumassa
17.04.2019Kotisivujen muuttunut ulkoasu
26.03.2019Pohjois-Savon ilvessaalis putosi puoleen
26.03.2019Suomen riistakeskus kehittää hirvieläinkantojen hoitoa
19.03.2019LUKE: Karhukannan kasvu näyttää taittuneen
01.03.2019Uusia linkkejä
15.02.2019Sudet vaeltavat Kainuusta länteen

Siirry arkistoon »